Galeria I - Przesuniêcie drzewa
Bieg¬≥emu nie znane jest, aby kiedykolwiek wcze¬∂niej na ¬∂wiecie ktokolwiek zrealizowa¬≥ udane przesuni√™cie tak du¬Ņych egzemplarzy drzew (¬∂rednica pnia ponad 1m, wielko¬∂√¶ bry¬≥y korzeniowej ¬∂r. 10 m, g¬≥√™boko¬∂√¶ 3m).
Specjalistyczne zabiegi i wszelkie inne roboty ogrodnicze realizowa¬≥y firmy Pan√≥w Jana Klauzego, Leszka Matacza, Piotra Dunina (patrz: rekomendowani wykonawcy).  
Opis zabiegu w Wybrane  publikacje:ARCHITEKTURA: w√™druj¬Īce drzewa.Copyright © 2003 J.A.R.