Prawna Ochrony Drzew
Podręcznik dla pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Warszawa 1993
Wydawca: Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

Leksykon - słownik encyklopedyczny
norm, wykładni pojęć i komentarzy własnych 
Ochrony i Pielęgnacji Drzew
Wydanie obcojęzyczne 1999

 

Architektura - "Wędrujące drzewa"
architektura.zip (1085kb) - Wersja do ÂściÂągniĂŞcia

Copyright © 2003 J.A.R.