WYKAZ FIRM REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI PRAC OGRODNICZYCH, ROBÓT I ZABIEGÓW SPECJALISTYCZNYCH ORAZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII, PRODUKTÓW I MATERIAŁU ROŚLINNEGO.

 

 1. Z praktyki zawodowej biegłemu znane są przykłady, gdy pomimo prawidłowo określonej metodyki:  

 • prac zabezpieczających drzewa (np. budowy ekranów korzeniowych),

 • pielęgnacji drzew, w szczególności chronionych mocą przepisów szczególnych (np. o ochronie przyrody lub ochronie zabytków),

 • zabiegów przesadzania drzew starszych lub starych,

 • usuwania drzew niebezpiecznych w warunkach utrudnionych,

 • nasadzeń materiału szkółkarskiego (młodych drzew i krzewów) lub dużych cennych egzemplarzy,

 • realizacji ogrodu na dachu,

 • sporządzenia specjalistycznych substratów na dach zielony lub podłoży ogrodniczych,

 • ewentualnie innych specjalistycznych robót ogrodniczych,

 

efektywność zabezpieczeń była zdecydowanie niewłaściwa, z powodu:

 

 • braku wymaganego doświadczenia i umiejętności (np. prac na wysokości lub metodą alpinistyczną),

 • jak też nieposiadania specjalistycznej wiedzy zawodowej (np. sposobu inokulowania grzyba rodzaju – Trichoderma, warstw dachu zielonego itp),

 • a nawet ewidentnych błędów wykonawcy.

 1. Powyższe, może skutkować np.:

 • utratą żywotności roślin w szczególności zabezpieczanych ewentualnie przesadzanych drzew lub krzewów, a tym samym ewidentną szkodą ekologiczną i społeczną,

 • negatywnym postrzeganiem realizowanych robót (skarg, krytyki prasowej, obsługi częstszych kontroli, koniecznością udziału w postępowaniach administracyjnych, itp.),

 • koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków finansowych spowodowanych koniecznością:

  • uiszczenia opłat  na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska za usunięcie drzew,

  • a nawet kar pieniężnych w przypadkach udokumentowania, że wykonane prace wyczerpują znamiona zniszczenia drzew lub krzewów,

  • sfinansowania obsługi prawnej ewentualnych postępowań administracyjnego i cywilno prawnego w przypadku roszczeń dochodzonych w drodze sporu sądowego,

  • ponownego zakupu materiału roślinnego,

  • wzrostu cen materiałów lub usług,

 • a nawet wstrzymaniem robót budowlanych,

 • odmowy odbioru obiektu budowlanego do użytkowania, np. z powodu braku zrealizowania kompensacji przyrodniczej,

 • ponownego, właściwego wykonania zabezpieczeń lub innych robót ogrodniczych, a więc i opóźnieniem terminu wykonywania robót.

 1. W celu przeciwdziałania lub ograniczenia powyższych skutków, wydaje się celowy 
  wybór profesjonalnego wykonawcy, gdyż różnica w kosztach prac firmy rekomendowanych (o wysokich kwalifikacjach) do innych, jest niewspółmierna 
  do ewentualnych
  ww. strat finansowych.
   

 2. Biegły wyjaśnia, że rekomenduje tylko te firmy które :

 • osobiście kontrolował, w toku nadzoru inwestorskiego, autorskiego lub technicznego,

 • realizowały roboty :

  • praktycznie bez istotnych uchybień merytorycznych,

  • terminowo,

  • z zachowaniem wymaganych zasad B.H.P. jak też  innych przepisów prawa,

 • wykazały się dużym profesjonalizmem zawodowym - umiejętnościami technicznymi,

 • posiadały przeszkoloną kadrę lub właścicieli cechujących się najnowszą wiedzą zawodową.

 

W   Y   K   O   N   A   W   C   Y

NAZWA    FIRMY

PRZEDSTAWICIEL

TELEFON / FAX.

HTTP / E:MAIL

B I O T O P

S E R V I C E

ul. Zaokopowa nr 3/6

03 – 424   Warszawa

IRENEUSZ

BŁAŻ

tel. mobilny +48

601 - 243 - 233

tel. +48 (22)

619 - 52 - 05

fax. +48 (22)

619 - 52 - 05

http://biotop.net.pl

biuro@biotop.net.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

ŚCINKA W WARUNKACH UTRUDNIONYCH, PRZESADZANIE oraz PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW W TYM CENNYCH I CHRONIONYCH.

 

C A L L A

Spółka Cywilna

ul. Kochłowicka nr 63

40 – 817   Katowice

JOLANTA

GRYCZYŃSKA A

tel. +48 (32)

205 - 50 - 18

fax. +48 (32)

257 - 13 - 75

http://calla.pl

info@calla.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

ZIELONE DACHY, NAWODNIENIA, ZBIORNIKI WODNE i STAWY KĄPIELOWE, MAŁA ARCHITEKTURA, UMACNIANIE SKARP, ZIELEŃ DO WNĘTRZ, ARANŻACJE ROŚLINNE.

 

D U E T

Spółka Jawna

Emilianów nr 31

05 – 250   Radzymin

WITALIS

KONOPKA

tel. mobilny +48

602 - 255 - 252

http://duetsj.com.pl

JOLANTA

PEŁKA

tel. +48 (22)

786 - 68 - 31

fax. +48 (22)

786 - 74 - 63

duet@duetsj.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

UMACNIANIE SKARP, NAWODNIENIA, ZBIORNIKI WODNE, MAŁA ARCHITEKTURA,

ZIELONE DACHY,

 

L I M B A

Budowa I Pielęgnacja

Terenów Zieleni

ul. Arkuszowa nr 7

01 - 934   Warszawa

PAWEŁ

WOLSKI

tel. mobilny +48

601 - 346 - 589

tel. / fax. +48 (22)

834 - 22 - 88

http://limba.net.pl

biuro@limba.net.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

HYDROSIEW, UMACNIANIE SKARP, ZIELONE DACHY,

ŚCINKA, PRZESADZANIE oraz PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW.

 

M T J   M. T. BOGACCY

Spółka Cywilna

ul. Okrężna nr 55

05-506   Lesznowola

TOMASZ

BOGACKI

tel. mobilny +48

501 - 432 - 460

tel. +48 (22)

757 - 94 - 40

 

MAREK

BOGACKI

tel. mobilny +48

501 - 432 - 456

fax. +48 (22)

757 - 94 - 40

bogaccy@wp.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

ŚCINKA oraz ZABEZPIECZANIE DRZEW,

MAŁA ARCHITEKTURA, ZBIORNIKI WODNE, ODWODNIENIA liniowe terenu (dreny, separatory),

NAWIERZCHNIE z KOSTKI BRUKOWEJ; przemysłowej (- drogi, parkingi, place manewrowe przy halach przemysłowych), "szlachetnej" (- obiekty reprezentacyjne, posesje prywatne), KAMIENNEJ (granitowej, bazaltowej,) Z NIEREGULARNYCH PŁYT, TŁUCZNIOWE, ŻWIROWE, krawężniki, obrzeża itp.  OGRODZENIA (np: słupki, siatka, przęsła z drutu ocynkowanego itp.).

 

N A T U R O V I T A

Zakład Urządzana i Utrzymywana Zieleńców

ul. Kartonowa nr 18,

04 - 781   Warszawa

LESZEK

MATACZ

tel. mobilny +48

503 - 339 - 955

tel. mobilny +48

501 - 194 - 001

tel. 48 (22)

615 - 73 - 44

fax. 48 (22)

615 - 22 - 01

http://naturovita.com

naturovita@naturovita.com

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI, NAWODNIENIA,

ŚCINKA W WARUNKACH UTRUDNIONYCH, PRZESADZANIE oraz

PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW W TYM CENNYCH I CHRONIONYCH.

 

O G R O B U D

Zakład Budowy i

Konserwacji Terenów Zieleni

ul. Kochanowskiego nr 12

63 - 300   Pleszew

JAN

KLAUZA

tel. mobilny +48

602 - 303 - 252

tel. + 48 (62)

742 - 12 - 35

http://ogrobud.pl

TOMASZ

KLAUZA

tel. mobilny +48

602 - 781 - 229

fax. ( 0–62 )

742 - 25 - 97

biuro@ogrobud.ig.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

NAWODNIENIA, ZBIORNIKI WODNE, MAŁA ARCHITEKTURA,

ŚCINKA, PRZESADZANIE oraz PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW.

 

P E W A P

ul. Rozlazłowska nr 20

96 - 500   Sochaczew

EWA

PIETRUSZEWSKA

tel. mobilny +48

605 - 229 - 300

tel. / fax. +48 (46)

863 - 62 - 60

http://pewap.pl

biuro@pewap.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI, NAWODNIENIA, MAŁA ARCHITEKTURA, ŚCINKA, PRZESADZANIE oraz PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW.

 

P L E N E R I A

Spółka z o.o.

ul. Arabska nr 7

03 - 977   Warszawa

DARIUSZ

MALINOWSKI

tel. mobilny +48

602 - 618 - 551

tel. 48 (22)

617 - 66 – 28

http://pleneria.pl

JAKUB

STANOWSKI

tel. mobilny +48

602 - 719 - 724

fax. 48 (22)

617 - 66 - 14

stanowski@pleneria.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

ZIELONE DACHY, NAWODNIENIA, ZBIORNIKI WODNE, MAŁA ARCHITEKTURA

ZIELEŃ DO WNĘTRZ, ARANŻACJE ROŚLINNE.

 

Z a k ł a d

Z i e l e n i   i

Rekultyw acji

ul. Grottgera nr 5A lok 49

00 - 785   Warszawa

ANNA

GROCHOWSKA

tel. mobilny +48

601 - 217 - 343

tel. 48 (22)

852 - 02 - 38

http://zakladzieleni.com.pl

TOMASZ

GROCHOWSKA

tel. mobilny +48

601 - 261 - 510

fax. 48 (22)

852 - 03 - 26

zzir@onet.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

ZIELONE DACHY, ŚCINKA, PRZESADZANIE oraz PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW.

 

Z I E L O N A

ARCHITEKTURA

Spółka Jawna

ul. Instalatorów nr 9 lok 232

02 - 237   Warszawa

MAREK

WYPYCHOWSKI

tel. mobilny +48

601 - 237 - 224

tel. +48 (22)

573 - 21 - 44

http://zielonaarchitektura.com.pl

ANNA

WYPYCHOWSKA

tel. mobilny +48

601 - 375 - 257

fax. +48 (22)

573 - 21 - 66

info@zielonaarchitektura.com.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: ZIELEŃ NISKA, NASADZENIA, KONSERWACJA ZIELENI,

ZIELONE DACHY, NAWODNIENIA, ZBIORNIKI WODNE, MAŁA ARCHITEKTURA,

ŚCINKA, PRZESADZANIE oraz PIELĘGNACJA i ZABEZPIECZANIE DRZEW

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE w tym SPECJALISTYCZNE

BOISK sportowych oraz wzmocnione (Fibreturf, NETLON),

ZIELEŃ DO WNĘTRZ

 

T  E  C  H  N  O  L  O  G  I  E    

oraz    P  R  O  D  U  K  T  Y

NAZWA    FIRMY

PRZEDSTAWICIEL

TELEFON / FAX.

HTTP / E:MAIL

K O R S A

AGENCJA TECHNICZNO – HANDLOWA Sp. z o.o.

ul. Syta nr 187

02 - 987   Warszawa

ZBIGNIEW

STACHOWSKI

tel. mobilny +48

 602 - 249 - 220

tel. / fax. +48 (22)

  642 - 04 - 02

http://www.korsa.com.pl/

biuro@korsa.com.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: PRZYCISKI WIERTNICĄ HYDRAULICZNĄ POD DRZEWAMI.

 

K i K    KRAJEWSCY

ul. Kasprzykiewicza nr 34

05 -200   Leśniakowizna

MACIEJ

KRAJEWSKI

tel. mobilny +48

 502 - 522 - 099

tel. +48 (22)

787 - 40 – 97

fax. +48 (22)

787 - 40 – 37

http://krajewscy.pl

biuro@krajewscy.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: SPECJALISTYCZNE SUBSTRATY NA ZIELONE DACHY oraz

PROFESJONALNE i HOBBYSTYCZNE PODŁOŻA OGRODNICZE, UKORZENIACZE, HYDROŻEL,

KORA (sosnowa, kompostowana, przesiana, frakcjonowana).

 

P O L – G R O M

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

Trakt Lubelski nr 194

04 - 766   Warszawa

WIESŁAW

GROMEK

tel. mobilny +48

 602 - 212 - 018

tel. / fax. +48 (22)

  615 - 58 - 92

http:/granitymarmury.pl

info@GranityMarmury.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: specjalistyczny bruk I NAWIERZCHNIE ekologIczne (przepuszczalne), NAWIERZCHNIE z KOSTKI BRUKOWEJ; przemysłowej (- drogi, parkingi, place manewrowe przy halach przemysłowych), "szlachetnej" (- obiekty reprezentacyjne, posesje prywatne), KAMIENNEJ (granitowej, bazaltowej,) Z NIEREGULARNYCH PŁYT, TŁUCZNIOWE, ŻWIROWE krawężniki, obrzeża itp.

 

U S S U R I

OCHRONA PRZYRODY

ul. Myśliwska nr 14

05 - 840   Brwinów

ADAM

TARŁOWSKI

tel. mobilny +48

606 - 277 - 567

tel. +48 (22)

729 - 72 - 50

http://ussuri.pl

ussuri@ussuri.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: Produkcja, instalacja, konserwacja, NAPRAWA BUDEK LĘGOWYCH dla ptaków i nietoperzy oraz PLATFORM DLA BOCIANÓW

 

D  O  S  T  A  W  C  Y     R  O  Ś  L  I  N

NAZWA    FIRMY

PRZEDSTAWICIEL

TELEFON / FAX.

HTTP / E:MAIL

D U E T

Spółka Jawna

Emilianów nr 31

05 – 250   Radzymin

 

WITALIS

KONOPKA

tel. mobilny +48

 602 - 255 - 252

http://duetsj.com.pl

JOLANTA

PEŁKA

tel. +48 (22)

786 - 68 - 31

fax. +48 (22)  786 - 74 - 63

duet@duetsj.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: SPECJALISTYCZNE DOBORY,

I DOSTAWCA ROŚLIN, W SZCZEGÓLNOŚCI DRZEW I KRZEWÓW

 RZADKICH I KOLEKCJONERSKICH JAK TEŻ PRZYSTOSOWANYCH DO SADZENIA NA

 DACHACH ZIELONYCH LUB DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

 

BOOT&HORTORUS

Spółka z o. o.

ul. Strużańska nr 61

Kąty Węgierskie

05 – 126   Nieporęt

 

handlowiec:

 

TOMASZ

USZYŃSKI

tel. mobilny +48

 502 - 240 - 214

http:boot-hortorus.pl

tel. +48 (22)

772 - 50 - 51

fax. +48 (22)  772 - 42 - 80

info@ boot-hortorus.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: SPECJALISTYCZNE DOBORY,

DOSTAWCA ROŚLIN, W SZCZEGÓLNOŚCI DRZEW I KRZEWÓW

 RZADKICH I KOLEKCJONERSKICH JAK TEŻ PRZYSTOSOWANYCH DO SADZENIA NA

 DACHACH ZIELONYCH LUB DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

 

GRĄBCZEWSCY

Ul. Kwitnąca nr 10

Runów

05 – 504   Złotokłos

WOJCIECH

GRĄBCZEWSKI

tel. +48 (22)

726 - 90 - 58

tel. +48 (22)

726 - 90 - 56

fax. +48 (22)  726 – 90 - 57

http://grabczewscy.com

info@grabczewscy.com.pl

ZAKRES REKOMENDACJI: SPECJALISTYCZNE DOBORY,

DOSTAWCA ROŚLIN, W SZCZEGÓLNOŚCI DRZEW I KRZEWÓW

 RZADKICH I KOLEKCJONERSKICH JAK TEŻ PRZYSTOSOWANYCH DO SADZENIA NA

 DACHACH ZIELONYCH LUB DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

 

 

 

 

Copyright © 2003 J.A.R.