Galeria I - Przesuniêcie drzewa
Bieg┬│emu nie znane jest, aby kiedykolwiek wcze┬Âniej na ┬Âwiecie ktokolwiek zrealizowa┬│ udane przesuni├¬cie tak du┬┐ych egzemplarzy drzew (┬Ârednica pnia ponad 1m, wielko┬Â├Ž bry┬│y korzeniowej ┬Âr. 10 m, g┬│├¬boko┬Â├Ž 3m).
Specjalistyczne zabiegi i wszelkie inne roboty ogrodnicze realizowa┬│y firmy Pan├│w Jana Klauzego, Leszka Matacza, Piotra Dunina (patrz: rekomendowani wykonawcy).  
Opis zabiegu w Wybrane  publikacje:ARCHITEKTURA: w├¬druj┬▒ce drzewa.

Galeria II - Przesadzanie drzew przy u┬┐yciu specjalistycznych maszyn - przesadzarek
Prezentowane przesadzenie realizowa┬│a firma OGROBUD (patrz: rekomendowani wykonawcy) uzyskuj┬▒ca najcz├¬┬Âciej 100%-tow┬▒ skuteczno┬Â├Ž.
Zalet┬▒ omawianej metody jest szybko┬Â├Ž realizacji zabiegu oraz ni┬┐sza cena us┬│ugi.
Metoda umo┬┐liwia przesadzanie od czterech do dziesi├¬ciu drzew dziennie w zale┬┐no┬Âci od oddalenia docelowego miejsca sadzenia drzewa.
Wad┬▒ tej metody jest mo┬┐liwo┬Â├Ž przesadzenia drzew lub du┬┐ych cennych krzew├│w z bry┬│┬▒ korzeniow┬▒ o rozmiarach ograniczonych konstrukcj┬▒ techniczn┬▒ tych maszyny, najcz├¬┬Âciej o ┬Ârednicach jedynie ca. 80, 100, 120, 200, 225, 300 cm.

Galeria III - Przesadzanie drzew przy u┬┐yciu CYBANTU ELASTYCZNEGO TREEMASTER
Prezentowane przesadzenie realizowa┬│a firma ZIELON┬í ARCHITEKTUR├Ő S.C.
(patrz: rekomendowani wykonawcy). Zalet┬▒ omawianej metody jest mo┬┐liwo┬Â├Ž przesadzanie wi├¬kszych drzew (ni┬┐ te kt├│re mo┬┐na przesadzi├Ž przy u┬┐yciu przesadzarek) o ┬Ârednicy bry┬│y korzeniowej od 400 cm nawet do 600 cm.
Wad┬▒ tej metody jest konieczno┬Â├Ž przewo┬┐enia drzewa w pionie co powoduje kolizje z miejsk┬▒ infrastruktur┬▒ techniczna, trakcjami tramwajowymi, tunelami, koronami przyulicznych drzew, itp.)
Copyright © 2003 J.A.R.