Galeria I - Przesunięcie drzewa
Biegłemu nie znane jest, aby kiedykolwiek wcześniej na świecie ktokolwiek zrealizował udane przesunięcie tak dużych egzemplarzy drzew (średnica pnia ponad 1m, wielkość bryły korzeniowej śr. 10 m, głębokość 3m).
Specjalistyczne zabiegi i wszelkie inne roboty ogrodnicze realizowały firmy Panów Jana Klauzego, Leszka Matacza, Piotra Dunina (patrz: rekomendowani wykonawcy).  
Opis zabiegu w Wybrane  publikacje:ARCHITEKTURA: wędrujące drzewa.

Galeria II - Przesadzanie drzew przy użyciu specjalistycznych maszyn - przesadzarek
Prezentowane przesadzenie realizowała firma OGROBUD (patrz: rekomendowani wykonawcy) uzyskująca najczęściej 100%-tową skuteczność.
Zaletą omawianej metody jest szybkość realizacji zabiegu oraz niższa cena usługi.
Metoda umożliwia przesadzanie od czterech do dziesięciu drzew dziennie w zależności od oddalenia docelowego miejsca sadzenia drzewa.
Wadą tej metody jest możliwość przesadzenia drzew lub dużych cennych krzewów z bryłą korzeniową o rozmiarach ograniczonych konstrukcją techniczną tych maszyny, najczęściej o średnicach jedynie ca. 80, 100, 120, 200, 225, 300 cm.

Galeria III - Przesadzanie drzew przy użyciu CYBANTU ELASTYCZNEGO TREEMASTER
Prezentowane przesadzenie realizowała firma ZIELONĄ ARCHITEKTURĘ S.C.
(patrz: rekomendowani wykonawcy). Zaletą omawianej metody jest możliwość przesadzanie większych drzew (niż te które można przesadzić przy użyciu przesadzarek) o średnicy bryły korzeniowej od 400 cm nawet do 600 cm.
Wadą tej metody jest konieczność przewożenia drzewa w pionie co powoduje kolizje z miejską infrastrukturą techniczna, trakcjami tramwajowymi, tunelami, koronami przyulicznych drzew, itp.)
Copyright © 2003 J.A.R.