II.     W ZAKRESIE PROCEDURALNYM, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.) reprezentujemy interesY strony w charakterze pełnomocnika w postępowaniAch administracyjnych, w szczególności dotyczących spraw:

 

·           budowlanych,

·           planowania przestrzennego,

·           lokalowych,

·           ochrony środowiska,

·           komunikacyjnych,

·           komunalnych,

·           gruntowych

·           itp.

 

Przypominamy, że z mocy art. 33 § 1 k.p.a. pełnomocnikiem strony może być tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, tym samym żadna jednostka organizacyjna, nie może być pełnomocnikiem strony.
Copyright © 2003 J.A.R.